RSS feeds

Skatteministeriet RSS
Nyheder, pressemeddelelser og publikationer fra Skatteministeriet

 • Skatteministeriet søger ambitiøse medarbejdere til forretnings- og styringskontor
  Skatteministeriet er i gang med at implementere og videreudvikle ministeriets koncernstyring i forbindelse med etableringen af syv nye styrelser. Vi søger medarbejdere, der kan skrive solide beslutningsoplæg, styre komplicerede processer og understøtte den overordnede prioritering og koordinering på tværs af styrelserne. Har du lyst til at arbejde i et dynamisk, politisk miljø med en omskiftelig hverdag, så er det måske dig, vi har brug for.

 • De sidste sten ryddes af vejen, inden de nye ejendomsvurderinger udsendes
  Skatteminister Karsten Lauritzen har drøftet tilbagebetaling til ejendomsejere, der er blevet fejlopkrævet grundskyld samt den såkaldte nulskattesag med forligskredsen. Ministeren ønsker, at der arbejdes videre med modeller for ændring af genoptagelsesreglerne.

 • Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien
  Indtægterne fra tobaksafgifterne har udgjort en faldende andel af BNP de senere år. Det afspejler blandt andet, at der gennem en længere årrække har været en faldende tendens i tobaksforbruget, og at afgiften på cigaretter ikke er ændret siden 2014. Opdaterede beregninger fra Skatteministeriet viser, at moderate prisstigninger på 3-4 kr. for en pakke cigaretter kan have en positiv effekt på både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Omvendt kan prisstigninger, som rækker væsentligt ud over 10 kr., være forbundet med et samfundsøkonomisk tab.

 • Meget høje cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien
  Markant højere cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Det viser en ny Skatteøkonomisk Analyse fra Skatteministeriet.

 • Regeringen fjerner særbehandling af banker
  Med en forenkling af skattereglerne har regeringen besluttet at fjerne retten til det særlige fradrag for såkaldt hybrid kernekapital. Dermed kommer Danmark på linje med lande som Holland og Sverige.

Meebox

Hosted by Meebox

Få et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og få
10% rabat