RSS feeds

Nyt for virksomheder
SKAT RSS server 2. (RSScacheSeconds: 300)

 • Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2020*

  Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af kvartalsvis rente af udlån for indkomståret 2020.

  Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån.

  Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

  Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15 jævnfør § 13, og § 31 i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  • Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2020*

  Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning for indkomståret 2020. 

  Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

  Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

  Indberetningen om pantebrevene følger reglerne i skatteindberetningslovens §§ 14 og 15 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  • Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2020*

  Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af realkreditlån for indkomståret 2020.

  Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån.

  Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

  Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15, jævnfør § 13, og § 31 i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v.  • Ny release til Motorregistret

  Den 14. februar 2020 blev der foretaget opdateringer i Motorregistret. 

  Opdateringen inkluderer flere mindre rettelser på leasingområdet samt en tilføjelse af ny status på leasingaftaler: ’Berigtiget annulleret’, så annullering af disse sikrer refusion af en allerede betalt leasingaftale.  • Indberetningsvejledning FATCA 2019

  Vejledningen handler om indberetning af finansielle konti, som ejes af personer (fysiske personer og enheder), der er skattepligtige til USA. 

  Vejledningen gælder for finansielle institutter der er indberetningspligtige efter FATCA bekendtgørelsen nr. 769 af 25. juni 2014 

  Skattestyrelsens indberetningsløsning er bygget, så den følger de amerikanske skattemyndigheders FATCA xml user guide. Indberetninger til Skattestyrelsens FATCA system, skal derfor følge både nærværende vejledning og FATCA User guiden  • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændring af toldtarifpositioner. • Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN

  Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/83 over for importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre den import til genstand for registrering. • eIndkomst: Indberetningsvejledning

  Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området


 • eIndkomst: Teknisk vejledning

  Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn. • Indberetning af anparter (ANPA) 2019

  Vejledningen handler om obligatorisk indberetning til anpartskontrolordningen for indkomståret 2019.

  Vejledningen gælder for virksomheder der ifølge skatteindberetningslovens § 42 skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

  Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (skatteindberetningsloven) Indberetningen til anpartskontrolordningen følger reglerne i skatteindberetningslovens § 42

  De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.  • Regulering af registreringsafgift

  Regulering af registreringsafgift.

  Henvendelse:
  72 22 15 15 eller personlig henvendelse til en motorekspedition. • Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat

  Blanketten bruges til at ansøge om en midlertidig registreringsattest eller et internationalt kørecertifikat.

  Blanketten udfyldes på skærmen ved at klikke i første felt og udfylde det. Skift til næste felt med tabulatortasten.

  Hvor skal blanketten afleveres:
  Blanketten skal underskrives og afleveres i en motorekspedition.
  Ved aflevering af denne blanket skal du samtidig fremvise bilens registreringsattest, hvis bilen har en sådan.

    • Værdifastsættelse - Omregistrering fra varebil til personbil (Gul til Hvid)

  Værdifastsættelse af motorkøretøj; Omregistrering fra varebil til personbil (Gul til Hvid). • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Registrering af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten. • Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2020

  Motorstyrelsens Niveaulister er til brug for prisfastsættelse af de køretøjsmodeller der oftest importeres- eller eksporteres, samt enkelte special køretøjer.

  De ajourførte Niveaulister gælder for Personbiler, Motorcykler, Varebiler og Busser

  Listerne erstatter alle tidligere lister. • Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019

  Vejledningen er ny og handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2019.

  Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

  Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  • eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)

  Vejledningen indeholder

  1) Indledning

  2) Del 1 i vejledningen henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre som bruger oplysninger fra eIndkomst)

  3) Del 2 i vejledningen henvender sig til databehandlere (IT-leverandører) • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændring af toldtarifpositioner. • Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler

  Folketinget har den 30. januar 2020 vedtaget regler (lovforslag L90 af 20. december 2020), som medfører, at satserne efter registreringsafgiftsloven for 2019 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler videreføres i 2020. Dette annullerer stigningen i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler.Meebox

Hosted by Meebox

F et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og f
10% rabat