RSS feeds

Nyt for virksomheder
SKAT RSS server 7. (RSScacheSeconds: 300)

 • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten. • eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)

  Vejledningen indeholder

  1) Indledning

  2) Del 1 i vejledningen henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre som bruger oplysninger fra eIndkomst)

  3) Del 2 i vejledningen henvender sig til databehandlere (IT-leverandører) • Toldtariffen 2020-2

  Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

  Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).

 • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/39 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse. • Nyt fra Motorstyrelsen: Registreringsafgift – dokumentation af fradrag for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer

  Motorstyrelsen har fået flere henvendelser fra autoforhandlere mv. angående de krav, som Motorstyrelsen stiller til dokumentation for køretøjers særlige anvendelse. 

  Af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, fremgår, at den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt langt overvejende til særlige formål med flere chauffører, som udgangspunkt nedskrives med 5 pct. for denne særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets civile biler, sygetransporter og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning) og militære køretøjer. • Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører

  Der varsles hermed ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent i Motorregistret (DMR). Servicen opdateres per 1. juli 2020.

  Servicen tilføjes nye felter. • Midlertidig mulighed for at føre udenlandsk registrerede køretøjer i Danmark

  Borgere med bopæl i Danmark kan indtil videre med henblik på privat hjemtransport føre et udenlandsk registreret køretøj fra grænsen og direkte til vedkommendes bopæl i Danmark • Afgiften på råstoffer stiger

  Den 1. april 2020 stiger afgiften på råstoffer. • Steuerbescheid 2019 (beschränkte Steuerpflicht), Steuernachzahlung

  The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system. • Steuerbescheid 2019 (beschränkte Steuerpflicht), Steuererstattung

  Click the links below to view examples of preliminary income assessments for taxpayers with full or limited tax liability.

  Please note that these are only examples of preliminary income assessments. Your own personal preliminary income assessment is available in Danish in E-tax (TastSelv).

    • Steuerbescheid 2019 (unbeschränkte Steuerpflicht), Steuererstattung

  Click the links below to view examples of preliminary income assessments for taxpayers with full or limited tax liability.

  Please note that these are only examples of preliminary income assessments. Your own personal preliminary income assessment is available in Danish in E-tax (TastSelv).

    • Steuerbescheid 2019 (unbeschränkte Steuerpflicht), Steuernachzahlung

  The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system. • Motorekspeditionerne forlænger midlertidig lukning

  Motorstyrelsens ekspeditioner er foreløbig lukket til og med mandag den 13. april 2020 for at begrænse spredningen af coronavirus. • Motorekspeditionerne forlænger midlertidig lukning

  Motorstyrelsens ekspeditioner er foreløbig lukket til og med mandag den 13. april 2020 for at begrænse spredningen af coronavirus. • Dødsbo

  Vejledningen handler om de mest almindelige skifteregler, når dødsfaldet er sket den 1. juli 2011 og senere. Vejledningen viser også, hvornår der skal betales boafgift og dødsboskat mv., og henviser til de mest brugte blanketter. • Tax Assessment Notice 2019 (full tax liability, outstanding tax)

  The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system. • Nyt fra Motorstyrelsen: Ændringer/henstand med betaling af leasingydelser

  Motorstyrelsen har fået flere henvendelser fra leasingselskaber, om selskaberne i den nuværende situation med corona-virus har mulighed for i en periode at yde henstand med betalingen af leasingtagerens betaling af leasingydelsen.

  Beløbet, for hvilket der er ydet henstand, afvikles efter henstandsperioden ved at forhøje størrelsen af den resterende leasingydelse eller som engangsbetaling inden udløb af leasingaftalen. • eIndkomst: Teknisk vejledning

  Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn. • eIndkomst: Indberetningsvejledning

  Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området


 • Tinglysningsafgiften er ændret fra den 1. marts 2020

  Lovændring betyder, at den faste tinglysningsafgift er steget fra den 1. marts 2020 og stiger igen fra den 1. januar 2023, samt at reglerne for ejerskifte ændres fra den 1. januar 2022.Meebox

Hosted by Meebox

F et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og f
10% rabat