RSS feeds

Nyt for virksomheder
SKAT RSS server 8. (RSScacheSeconds: 300)

 • eIndkomst: Indberetningsvejledning

  Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området


 • Tariferingsforordninger

  Told 22 -Tariferingscentret har samlet Tariferingsforordninger, HS-udtalelser i en elektronisk udgave pr. 20. maj 2019 (vejledning).

  Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen. • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Ophævelse af antidumpingtolden på importen af bioethanol med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af proceduren vedrørende denne import efter en udløbsundersøgelse. • Åbningstider ved helligdage i maj og juni 2019 for toldekspeditionsstederne og Told Servicedesk

  Toldekspeditioners og servicedeskens åbningstider ved helligdage i maj og juni 2019 • Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af PEM konventionen for præferenceoprindelse - diagonal kumulation

  Kommissionen har opdateret oversigten (Matrix) over anvendelsen af diagonal kumulation • Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018

  Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

  I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

  Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skattekontrollovens § 10 A.

  De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 23 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer. • Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway

  Teknisk vejledning til oprettelse og brug af eKapitals FTPs Gateway ved indberetning af oplysninger på disse områder:

  • Aktiebeholdning (BHOL)
  • Aktiekøb og -salg (AKSA)
  • Aktieudbytter personer/selskab (UDBY)
  • Anparter (ANPA)
  • A-kassebidrag og faglige kontingenter (AKFA)
  • Finansielle kontrakter (FINK)
  • Investeringsforeninger (IFPA)
  • Kontroloplysning fra kommuner (KTR)
  • Obligationer (OBLG og IRTE)
  • Pensionsordning (privat og arbejdsgiver) (CPS)
  • Pensionsrettigheder til efterlønsbevis (PERE)

  Indlån, Udlån, Pantebreve, Prioritetslån og Pensiondiverse fra indkomståret 2017 og frem skal indberettes via FTPs Gateway som beskrevet i Teknisk vejledning Rente.

  Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway er målrettet udviklere, programmører og andre, som har ansvaret for den tekniske del af indberetningen. Nogle afsnit forudsætter særlig teknisk indsigt.

  Denne vejledning suppleres af en indberetningsvejledning for hvert område. • EU-Japan aftalen - Informationsportaler

  Kommissionen har oprettet informationsportaler om EU-Japan aftalen • Rettelse til Toldtariffen - udligningstold

  Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse. • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse. • 8 nye tariferingsforordninger

  Der er offentliggjort 8 nye tariferingsforordninger • Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift, for biler indregistreret før 14. september 2018, med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metoden

  Nyhedsbrevet giver en status på omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift for køretøjer indregistreret før 14. september 2018, hvor brændstofforbruget er fastsat efter den nye WLTP-metode for køretøjer. • Ny release til Motorregistret

  30. april 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret. De er de opdateringer der desværre ikke kunne implementeres d. 23. april.

  Der tilføjes funktionalitet der er nødvendig for at kunne håndtere beregninger af brændstofforbrug til afgiftsberegning efter WLTP målemetode. Både fremadrettet, og for at kunne lave omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer omfattet af WLTP målemetoden.

  Der laves ændringer, så genopbyggede køretøjer bliver undtaget fra nye regler om brændstoftillæg fra 3 okt 2017. Omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer påbegyndes af Motorstyrelsen.

  Herudover laves der en række rettelser til afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og fejl vedr. leasingkøretøjer i relation til L4

  Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

  Driftslog - Motorregistret • Erhvervsmæssig eksport, angivet som eksport foretaget af uregistreret eksportør

  Toldstyrelsen har konstateret, at der oprettes eksportangivelser med det private nummer CVR/SE 09999981 i situationer, hvor eksportøren burde være eksportør registreret og i situationer hvor eksportør er eksportørregistreret. • Rettelse til Toldtariffen - tillægstold

  Ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater. • Niveaulister udskydes

  Der er annonceret udgivelse af ajourførte Niveaulister pr. onsdag 8. maj 2019

  Ajourføringen er udskudt til onsdag 29. maj 2019 • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændring af toldtarifposition • Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærke

  Fra d. 20. maj indføres et krav om, at cigaretter og rulletobak skal påføres sikkerhedsstempelmærker, hvilket betyder, at virksomheder skal bestille og påføre et nyt afgiftsfrit sikkerhedsstempelmærke på visse afgiftsfrie tobaksprodukter. • Ny release til Motorregistret udskudt

  De annoncerede opdateringer i Motorregistret udskydes pga tekniske fejl. • Ny release til Motorregistret

  23. april 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

  Der tilføjes funktionalitet der er nødvendig for at kunne håndtere beregninger af brændstofforbrug til afgiftsberegning efter WLTP målemetode. Både fremadrettet, og for at kunne lave omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer omfattet af WLTP målemetoden.

  Der laves ændringer, så genopbyggede køretøjer bliver undtaget fra nye regler om brændstoftillæg fra 3 okt 2017. Omberegninger for allerede indregistrerede køretøjer påbegyndes af Motorstyrelsen.

  Herudover laves der en række rettelser til afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og fejl vedr. leasingkøretøjer i relation til L4

  Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

  Driftslog - MotorregistretMeebox

Hosted by Meebox

Få et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og få
10% rabat