RSS feeds

Nyt for virksomheder
SKAT RSS server 5. (RSScacheSeconds: 300)

 • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændringer af toldtarifpositioner. • Ny release til Motorregistret - fejlrettelser

  19. september 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

  Der vil herefter igen kunne foretages betalinger i Motorregistret med Apple produkter, uden at skifte browser.

  Registreringer af Lastbiler, Påhængsvogne/Campingvogne og Motorcykler mm bliver fremover afsluttet korrekt.

  Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

  Driftslog - Motorregistret
  (Tast F5 for at opdatere siden) • Retningslinjer for håndtering af fejlagtigt opkrævede periodiske afgifter ved borgere og virksomheder

  Motorregistret er pt. ramt af en fejl ved beregningen af brændstofforbrug. Fejlen medfører, at et mindre antal køretøjer får beregnet og opkrævet en forkert periodisk afgift.  

  Dette nyhedsbrev indeholder retningslinjer for håndtering af periodiske afgifter på køretøjer, som er ramt af Motorregistrets fejl ved beregning af brændstofforbrug. Et forkert brændstofforbrug kan medføre en fejlagtig opkrævning af periodisk afgift.   

  Såfremt du har modtaget en fejlagtig opkrævning af periodisk afgift, opfordres du til at følge én af to løsningsmuligheder.   

  1. Betale afgiften som normalt og afvente tilbagebetaling eller efteropkrævning
  2. Undlade at betale afgiften og give Motorstyrelsen besked herom 

  Motorstyrelsen har uddybet retningslinjerne for anvendelse af de to løsningsmuligheder nedenfor.   • Dacă dumneavoastră aduceți în Danemarca unautovehicul cuplăci număr de înmatriculare străin

  Befordringsfradrag når du rejser til og fra Bornholm ifm. arbejde • Kai su savimi į Daniją atsigabenate transporto priemonę su užsienio valstybėje registruotais valstybiniais numeriais

  Befordringsfradrag når du rejser til og fra Bornholm ifm. arbejde • Tariferingsforordninger

  T22, Bindende Tarifering har samlet Tariferingsforordninger, HSC's tariferingsudtalelser og Statements i en elektronisk udgave pr. 9. september 2019 (vejledning).

  Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen. • Betalinger i Motorregistret fejler når der benytters Apple produkter

  Motorregistret er i øjeblikket ramt af en fejl i betalingsløsningen. Fejlen rammer brugere af Apple produkter som iPhone, iPad og Mac der anvender Safari browseren.

  Fejlen bevirker at der sker fejl ved betalings delen ved køb af fx 3. nummerplade, køb af prøvemærker, gennemførelse af ejerskifte eller bestilling af registreringsattest. • Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret

  Nyhedsbrevet indeholder retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af Motorregistrets fejl vedrørende brændstofforbrug. Et forkert brændstofforbrug kan medføre en fejlagtig opkrævning af registreringsafgift på månedsangivelsen.

   

  Selvanmeldere kan fratrække hele registreringsafgiften for fejlramte køretøjer og afregne den resterende del af månedsangivelsen. Der skal gives besked til Motorstyrelsen om hvilke beløb, der er fratrukket månedsangivelsen specificeret på køretøjsniveau. Skatteforvaltningen sikrer herefter, at der ikke opkræves rente og udsendes rykkere.

   

  Motorstyrelsen vil efterfølgende sende en opkrævning på den korrekte registreringsafgift vedrørende de fejlramte køretøjer. Der er pt. ingen tidshorisont for dette.

   

  Frist for godkendelse af månedsangivelsen for august 2019 er udsat til fredag d. 20. september 2019. • Ny release til Motorregistret - fejlrettelse

  Følgefejlene efter rettelserne i Motorregistret 3/9 2019 er nu rettede, ved release til Motorregistret tirsdag aften 10. september 2019

  Det er de specifikke fejl der er beskrevet i Nyhedsbrev til virksomheder 5. september 2019: Fejl i Motorregistret • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændringer af toldtarifpositioner. • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Ændring af visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger. • Fejl i Motorregistret

  Der er desværre opstået nogle nye fejl i Motorregistret, som følge af de rettelser der blev implementeret tirsdag 3/9 2019 • Ny release til Motorregistret

  3. september 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

  De fejl der er omkring lagring af beregnede brændstofforbrug efter WLTP målemetode mv ved syns-oprettelser af brugt indførte køretøjer rettes.

  Der sker stadig fejl i nogle situationer, hvor allerede oprettede køretøjer får tilføjet ændringer ved registreringssyn.

  Der laves rettelser, så annullerede tidligere leasingaftaler ikke længere spærrer for nye registreringer.

  Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

  Driftslog - Motorregistret • Toldtariffen 2019-4

  Toldtariffen anvendes ved ind- og udførsel af varer og er grundlag for såvel toldbehandlingen som indsamlingen af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken, herunder Intrastat.

  Alle varer, der fortoldes eller udføres skal angives med et positionsnummer (varekode).

 • Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendes

  Selvanmeldere skal sikre, at køretøjer, som er anmeldt til eksport på en månedsangivelse, er udført af landet, inden den pågældende månedsangivelse godkendes. Såfremt et køretøj ikke er udført inden d. 15 i måneden efter perioden for månedsangivelsen, skal selvanmelder, jævnfør nedenstående retningslinjer, tage kontakt til Motorstyrelsen. • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, efter en udløbsundersøgelse. • Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

  Genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 3. juli 2019 i sag C-644/17, Eurobolt vedr. importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej. • Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

  Ændringer af toldtarifpositioner. • Ny forklarende bemærkning til position 3004

  Der er offentliggjort en ny forklarende bemærkning til KN til position 3004  • Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - August 2019

  Motorstyrelsens Niveaulister er til brug for prisfastsættelse af de køretøjsmodeller der oftest importeres- eller eksporteres, samt enkelte special køretøjer.

  De ajourførte Niveaulister gælder for Personbiler, Motorcykler, Varebiler og Busser

  Listerne erstatter alle tidligere lister.Meebox

Hosted by Meebox

F et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og f
10% rabat